שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בכל הנוגע להגשת בקשות להיתרי בניה במודיעין במסגרת תוכנית ההרחבות :

מה כולל תהליך היתר בניה במודיעין ?

תחילת העבודה הינה בתיאום פגישת יעוץ ראשונית בביתך בכדי לראות את הבניין, הדירה והתוספת המבוקשת ומתן הסברמקיף בנוגע לזכויות, לחובות והסבר על התהליך המורכב על כל שלביו, זמניו ועלותו הכוללת לרבות מיסוי.

השלב המקדים להגשת הבקשה להיתר בניה הינו הגשת נספח אדריכלי שהוא תוכנית שינוי בינוי שמציגה את התוספת המבוקשת בכל המבנים הזהים באותו המגרש, הנספח האדריכלי מקנה את הזכויות לדירה הספציפית במתווה הנ"ל.

השלב העיקרי והארוך מכולם הוא שלב הגשת הבקשה להיתר המתחיל בהגשת בקשה לתיק מידע

לאחר קבלת היתר הבניה יש לגשת לפיקוח לקבל הנחיות לפני הביצוע ורשימת טפסים להגשת המהנדס החתום על הבקשה להיתר והמהנדס האחראי על הביצוע והקבלן המבצע ממעבדות בטון ומטמנות פסולת.

מהם שלבי הגשת בקשה להיתר בניה ?

מהם שלבי הגשת נספח אדריכלי ?

נספח אדריכלי הינו מאין תוכנית שינוי בינוי לטובת הקצאת הזכויות מתוכנית ההרחבות לטיפוס הבניה שלך במתווה מוגדר הן מבחינת הקונטור והן מבחינת החזיתות

אישור הנספח האדריכלי אורך כחצי שנה מיופםתחילת העבודה עד להגשה, להערות לתיקון ולהחתמתו וסריקתו לאתר העירייה

נספחים אדריכליים נחוצים רק במסגרת ניצול הזכויות של תוכנית המתאר מד/מק/43 וגם בהן אפשר לקבל פטוק מתוספות תת קרקעטיות ולא ניגלות

הנספח האדריכלי תקף לנצח

מהן העלויות הכרוכות ?

עלות הבקשה להיתר על כל נספחיה עולה כחמישים אלף ש"ח, מחצית מכך הינו שכ"ט אדריכל, רבע שכ"ט מהנדס והרבע הנותר עבור עלויות המנהלות.

היטלי השבחה במודיעין במסגרת תוכנית ההרחבות נעות סביב חמשת אלפים ש"ח לכל מ"ר בתוספת כעשרת אלפים ש"ח עבור היטלי פיתוח ואגרות בניה.

עלות בניה קשיחה מלאה הכוללת תקרת בטון, קירות בלוקים וחיפוי אבן טבעית נע סביב 7,000 – 8,000 ש"ח למ"ר לא כולל אלומיניום ואביזרים.

צור קשר

לכל שאלה בנוגע לזכויות הבניה ואפשרויות ההרחבה של דירתך במודיעין אנו כאן לרשותך : 054-3333457  &  08-9458855